Bắp Studio

• Địa chỉ: 59 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, TP.Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: (08)6608 2248 - 0909 005 728

• Email: bap@bapstudio.vn

• Website: http://bapstudio.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://bapstudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/mrHaiBap